Hondengedrag

Hondengedrag

Als er over hondengedrag gesproken wordt, komt men vaak met mooie charts aan met verschillende lichaamshoudingen, maar geeft dit een volledig beeld weer van zijn gedrag? Gedrag is complex en hier gaan hele studies aan vooraf. Bij gedrag komt meer kijken dan alleen maar een bepaalde lichaamshouding. Wat willen we weten als we naar een hond kijken?

Om het gedrag van de hond te verklaren is het van belang om goed te observeren, in context te plaatsen en als laatste te interpreteren.

De eerste fase is KORPS, dit wil zeggen dat gekeken wordt naar de stand van de Kop, Oren, Romp, Poten en Staart. Mooi voorbeeld: De stand van de oren staan deze naar voren, zijwaarts, naar achteren of in de nek gelegd? Staat de stand van de staart neutraal, halflaag, geklemd tussen de buik of hoger dan neutraal?

Vervolgens wordt gekeken naar het gedrag zelf, m.a.w. wat doet de hond? Gedrag kan omschreven worden als “alles wat een hond doet”.

Afsluitend kijken we naar welke conflictsignalen/stresssignalen de hond afgeeft, denk hierbij aan tongelen, schudden e.d.

Door dit goed te observeren en in context te plaatsen, want context is van belang, kunnen we het gedrag interpreteren. Conclusie: Hondengedrag is complexer dan wordt gedacht.

 Geschreven op 6 augustus 2017 door Debora Toonssen  – Kynocirkel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *