Consult

Consult

Heb je een probleemgerichte vraag op het gebied gedrag, gezondheid of sport? Dan start je altijd eerst met een consult met de mogelijkheid te kiezen voor een vervolgsessie.

Mijn ervaring is dat ongeveer 3 sessies nodig zijn om het probleem gericht aan te pakken. Wanneer je kiest voor een vervolgsessie kunnen we een behandelplan opzetten in een pakketvorm.

Heb je geen probleem gerichte vraag, maar is jouw wens om de hond in optimale conditie te houden voor de sport of show, ook dan kun je contact op nemen voor een consult inclusief een massagesessie. Dit geldt ook voor een sport check up of voor een advies.

Voor veel honden is massage even wennen omdat er van alles gebeurd in hun lichaam wat ze nog nooit eerder hebben gevoeld. Daarnaast hebben veel honden moeite om zich te ontspannen in een onbekende omgeving. Derhalve masseer ik jouw hond het liefst op de plek waar hij zich thuis en op zijn gemak voelt en dat is in zijn vertrouwelijke omgeving.

Tijdens de sessies wordt altijd goed naar het gedrag van de hond gekeken en, nog belangrijker, geluisterd. Om een vertrouwensband op te kunnen bouwen wordt binnen grenzen gewerkt van de hond.

Dit betekent dat tijdens de massage soms met enige creativiteit gewerkt wordt. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van (hersenwerk) spelletje, een (korte) pauze in te lassen of in sommige gevallen de sessie kort te houden.

Hoe gaat KynoCirkel te werk:

Voorafgaande aan het eerste consult, ontvang je van mij een intakeformulier. In dit formulier wordt naar de leefsituatie, het gedrag en de gezondheid van de hond gevraagd.

Tijdens dit eerste consult wordt het formulier gezamenlijk doorgenomen en uitgebreid besproken. Tevens zijn deze gegevens de basis voor een behandelplan.

In sommige gevallen mag een hond niet gemasseerd worden. Of zal voorafgaand eerst contact met een dierenarts of specialist opgenomen moeten worden.

Eerste consult (duur: circa 1,5 uur)
Tijdens het eerste consult wordt het intakeformulier doorgenomen en kun je eventueel aanvullingen doorgeven/bespreken.
Uiteraard worden deze aanvullingen genoteerd bij de gegevens van de hond.

Consult is verder opgebouwd uit:

  • Observeren van het lichaam in stand en beweging;
  • Opsporen van aandachtsplekken met een lichaamsscan (o.a. spierspanning, gevoelige delen, temperatuurverschillen);
  • Inzicht in probleem en karakter door herkennen van signalen en grenzen (communicatie algemeen);
  • Vraaggerichte aanpak met massage en indien van toepassing gedragsbegeleiding/-advies of bewegingsadvies;
  • Na afloop een uitgebreid verslag via de mail.


Vervolgsessies
In de vervolgsessies wordt eerst kort het eerste consult en de juistheid van het intakeformulier met je doorgenomen. Immers, in een korte periode kan veel veranderen. Naast de massage in deze sessies, leer jijzelf ook een aantal handgrepen om zelf je hond te kunnen masseren. Regelmatige herhaling van de massage zorgt voor een beter resultaat.

Pagina bekijken

Massage is nooit een vervanging voor een bezoek aan een dierenarts of medisch specialist.