Gedrag

Gedrag & Massage

In de huidige maatschappij worden we omringd door een scala aan omgevingsprikkels, net als de wij, kunnen honden hiervan last hebben en uiten dit in wat wij als probleem gedrag ervaren.  

Het laten zien van gedrag kan een uitlaatklep voor de hond zijn, maar kan ook een andere onderliggende oorzaak hebben.  Gedrag kan onder andere voortvloeien uit een traumatische gebeurtenis, geluidsprikkeling, verkeerde socialisatie, lichamelijke gebreken, verstoorde relatie eigenaar-hond en zoals de Engelse mooi noemen ‘under exercised dogs’

Bewust aanraken of masseren eventueel i.c.m. gedrag begeleiding kan het gedrag van de hond positief beïnvloeden. Bewust aanraken of massage werkt goed: op het verhogen van het lichaamsbewustzijn, verhogen van de concentratie,  communicatie naar (andere) mensen en/of honden en heeft fysiologische effecten bij de hond. 

Wanneer een massage gericht op gedrag?

 • Hyperactief of overactief.
 • Rusteloosheid of nervositeit.
 • Angst.
 • Reactiviteit.
 • (Vlinder) concentratie.
 • Prikkelgevoelig.
 • Lichaamsbewustzijn
 • Communiceren naar (andere) mensen en/of honden.
 • Oudere of senioren hond.
 • Herplaatsers, opvang en adoptie honden.
 • Emotionele disbalans.

Let op!
Massage is nooit een vervanging  van een bezoek aan de dierenarts of dierenarts-specialist.