Privacy Policy

Privacy Policy

KynoCirkel gevestigd in Nederland, levert diensten aan websitebezoekers(“u”). Kynocirkel levert diensten aan in de vorm van consulten, workshops, online diensten en boeken.

KynoCirkel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
KynoCirkel
Botmeer 34
3068 KR ROTTERDAM
e-mail: info@kynocirkel.nl

Wat is de AVG?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese Verordening die voorschrijft aan welke eisen Europese bedrijven moeten voldoen om uw persoonsgegevens te morgen verwerken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens of informatie, waaraan iemand u zou kunnen herkennen. Verwerken is de term voor alle handelingen omtrent deze gegevens zoals het verzamelen en opslaan.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
KynoCirkel verwerkt persoonsgegevens door zowel door formulieren waarmee u actief informatie aan ons deelt (denk bijvoorbeeld aan het contactformulier) als doordat u gebruikt maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens welke wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens van uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Als u abonneert op onze nieuwsbrief, wordt naast uw e-mailadres ook uw naam opgeslagen in ons e-mailsysteem. Deze persoonsgegevens worden op basis van uw toestemming verwerkt.

U geeft deze gegevens uit eigen beweging. U kunt jouw toestemming eenvoudig in trekken door u af te melden van onze nieuwsbrief onderaan elke mail of via info@kynocirkel.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken de persoonsgegevens die u ons geeft voor de volgende doelen:

 • Inschrijving voor een consult, online diensten, workshop en/of lezing.
 • Afhandeling van uw betaling.
 • U te kunnen bellen en/of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Voor het aanleggen van een dossier voor de behandeling van uw hond(en). 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • KynoCirkel analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Kyno1cirkel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Uw rechten als betrokkenen

 • Recht op informatie. U heeft het recht op volledige en juiste informatie. Deze verstrekken wij u via onze privacyverklaring. Uiteraard kun u ons ook altijd alles vragen via info@kynocirkel.nl
 • Recht op inzage. U hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien.
 • Recht op rectificatie. Als Udenkt dat wij verkeerde gegevens verwerken van jou, kun dit laten aanpassen door ons een verzoek te sturen per e-mail.
 • Recht op vergetelheid. U heeft het recht om uw gegevens bij ons te laten verwijderen.
  Soms moeten we bepaalde gegevens echter wel bewaren voor onze administratie.
  Als u zich afmeldt voor onze nieuwsbrief, worden uw gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief verwijderd.
 • Recht om verwerkingen te beperken. Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of niet correct verwerken kunt u dat deel van de verweking beëindigen.
 • Recht van bezwaar. U kunt verwerkingen van uw persoonsgegevens stopzetten.
 • Recht op dataportabiliteit. Door de nieuwe wetgeving heeft u het recht om uw persoonsgegevens duidelijk van ons te ontvangen. Wij kunnen deze op uw verzoek ook doorsturen.

Om uw verzoek op een of meerdere van bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u sturen naar info@kynocirkel.nl. U ontvangt van ons een bevestiging van uw verzoek. Alle verzoeken worden behandeld binnen één maand nadat deze geldig zijn verklaard.
KynoCirkel wil u er tevens op wijze dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, in dit geval de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Bewaartermijnen:
Wij bewaren uw persoonsgegevens op een veilige wijze, en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit is alleen voor inschrijving van een consult, lezing/workshop, online diensten, nieuwsbrief en voor facturering.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen. De persoonsgegevens welke wij verwerken door het abonneren op onze nieuwsbrief bewaren we totdat u zich afmeldt.

Persoonsgegevens voor een consult wordt alleen gebruikt voor het aanleggen van een dossier m.b.t. de behandeling van de hond. Op uw verzoek wordt dit dossier verwijderd nadat de behandeling is voltooid.
Zonder verzoek tot verwijdering van de gegevens, worden dossiers tot 2 jaar na de laatste behandeling bewaard.

Overige persoonsgegevens bewaren wij zolang wij hiertoe door andere wet- en regelgeving verplicht zijn. Denk hierbij aan administratieplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
KynoCirkel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoend aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging
KynoCirkel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@kynocirkel.nl

Website en diensten van derden

Onze diensten omvatten activiteiten gerelateerd aan het leveren van software waarmee onze klanten hun eigen professionele websites kunnen bouwen. Onze klanten bepalen wat soort gegevens zij verzamelen op of via hun website. We verwerken dergelijke gegevens alleen namens onze klanten. Als u vragen heeft over informatie die onze klanten op of via hun website verzamelen, dan kunt u contact opnemen met de organisatie die de website heeft opgezet. Onze klanten bepalen welke andere diensten of plug-ins ze gebruiken. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke andere diensten of plug-ins, noch op websites van derden die worden bezocht via links. We kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren u om deze privacy verklaringen van deze partijen te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op : 30 maart 2022.